KochChemie Teerwäsche A - ŚRODEK DO USUWANIA SMOŁY I MASY BITUMICZNEJ 1L

Środek do usuwania smoły i bitumu A.

Ocena :  

0 Reviews

Środek do usuwania smoły i bitumu A

Zawierający rozpuszczalnik, delikatny dla materiału specjalny środek czyszczący do łatwego usuwania smoły i masy bitumicznej. Nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

Zalecenia dla stosowania

Nanosić bez rozcieńczania na suchą powierzchnię, chwilę odczekać, w razie potrzeby poprawić ręcznie i usunąć za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub wytrzeć szmatką.

Ostrzeżenia

Stosowanie razem ze środkami emulgującymi (czyszczącymi) zakłóca proces oddzielania w separatorze oleju.;Nie dopuszczać do przedostania się do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gruntu. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.;Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.

Szczegółowe referencje

Brak recenzji

Na szczycie
Menu
Blisko
Wózek
Blisko
Plecy
Konto
Blisko